Три дни издържаха на медийния натиск четирите масивни блока, с които за около две седмици бе затворен пътя Русе-Кубрат в района на Тетово. След намесата на медиите на 2 май институциите се задвижиха и по инициатива на областния управител на Разград Деян Димитров вчера е подписан протокол от всички страни с отношение към случая, а бетонът е махнат.
Новият път, за чието ползване няма пречки, беше преграден от консорциума пътни строители заради спор със строителния надзор, вследствие на който участъкът няма издадени Акт 15 и Акт 16. Сега между двете страни е намерен компромис, от който печелят пътуващите между Русе и Кубрат.