Най-накрая общината ще може да започне планираното изграждане на системата за видеонаблюдение в реално време на 30 главни натоварени кръстовища, през които преминават линиите на градския транспорт. След две жалби по обявената още през април обществена поръчка за избор на фирма, която да достави, монтира и въведе в експлоатация оборудване на обща стойност 1,5 млн. лева без ДДС, поръчката отново е в ход и се очакват оферти по нея. Втората жалба през ноември бе от софийската фирма „Дити Строй“, която поиска да бъде спряна процедурата, тъй като подобна временна мярка бранела обществения интерес и този на участниците.  
Комисията за защита на конкуренцията обаче е установила, че искането е неоснователно. 
Ако процедурата бъде спряна, това ще окаже негативно влияние както върху общината като възложител, така и върху обществото поради специфичния предмет на обществената поръчка, който е от важно обществено значение, е становището на антимонополната комисия. Видеонаблюдението на кръстовищата ще подобри организацията на движението, като ще се следи натовареността на трафика, ще се намалят предпоставките за инциденти и ще се гарантират общественият ред и сигурност. В тази връзка от антимонополната комисия оставят без уважение искането на жалващата се фирма. 
Обществената поръчка е част от втория етап на проекта за надграждане на интелигентната транспортна система по оперативна програма „Региони в растеж“. Предвижда се да бъдат монтирани 282 камери. Те са заявени с функция да разчитат регистрационните табели на автомобилите и да извършват статистическа оценка на база преброяване на превозните средства. Информацията от видеонаблюдението ще се архивира и ще бъде препращана към оперативния център на полицията в града.