Над 120 учени, предприемачи, политици, бизнес организации и граждански сдружения в областта на транспорта, енергийните системи, градското планиране, околната среда и градското и регионалното развитие ще участват в иновационен лагер „Декарбонизация на транспорта за региона на Русе в Зеления преход-изграждане на иновационен капацитет за бъдещето“ от 10 до 13 май в Канев център. 
Събитието е под патронажа на президента Румен Радев. Покани за участие в него са отправени към министъра на растежа и иновациите Даниел Лорер, министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев, министъра на околната среда и водите Борислав Сандов и евродепутата и член на европейската комисия по транспорт и туризъм Петър Витанов.
Всички участници в иновационния лагер ще работят заедно за конкретни и практически приложими решения за декарбонизация на различните видове транспорт. Създадените концепции и прототипи ще бъдат заложени в стратегическите документи на община Русе и ще бъдат изпратени и към Европейската комисия. Подготвени като проекти, те ще имат предимство при кандидатстването за европейско финансиране за осъществяването им. 
Лагерът е част от проект по програмата на Европейската комисия и Съвместния изследователски център (Joint Research Center) „Науката среща регионите“, основни организатори са Община Русе, Русенският университет и Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“. Желаещите да се включват в събитието следва да се регистрират, като последват следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6frM_zbcCefEOVzQIudmmcxmk6GsgffszhYHMZXZCP_6z-w/viewform.