Превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) са регистрирани в 10 дни през март, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Данните са събрани от автоматичната измервателна станция „Възраждане“ в централните части на града. 
От началото на годината до края на март станцията  е ригистрирала 32 денонощия с превишена средноденощна стойност за ФПЧ10, която е 50 хg/m3. Това е над два пъти повече от същия период на миналата година, когато за първите три месеца е имало 15 дни с превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10.
Максимално измерената стойност сега е била 63,98 хg/m3. Средномесечната концентрация на този показател през януари е била 44,57 хg/m3, през февруари - 52,04 хg/m3, а през март - 44,43 хg/m3.
За превишенията на нормата за фини прахови частици допринася и интензивната строителна дейност - големият ремонт на ВиК, вследствие на който улиците и тротоарите на Русе са замърсени с фин прах и при сухо време силният вятър разнася праховите частици. Дял има и традиционно стигащият до страната ни през март, април и май прах от Сахара, носен от идващ от Африка северозападен вятър, казват от екоинспекцията.