Община Русе е на пето място сред 265 български общини по размер на привлечените чуждестранни инвестиции, показва анализ на Института за пазарна икономика. В края на 2020 г. вложенията на задграничния бизнес в региона достигат 341,1 млн. лева. Дори през първата година от пандемията чуждестранните инвестиции в общината нарастват с 12,8 млн. лева. Ръстът от 3,9 на сто идва не толкова от някакви новопристигнали в района компании, колкото на постоянните инвестиции на действащия вече тук чуждестранен бизнес.
Логично най-големите градове привличат и най-големите външни инвестиции. Първите в класацията са София, Пловдив, Бургас и Варна. 
Що се отнася до привлечените инвестиции на човек от населението, по този показател Русе не е чак толкова напред. С 2191 лева на човек сме изпреварени от далеч по-малки общини, които са успели да приютят някоя мощна компания. Най-видими са чуждестранните инвестиции в малки общини с индустриален профил - Девня (91 хиляди евро на човек), Гълъбово (60 хиляди евро на човек), Божурище (25 хиляди евро на човек), Елин Пелин (18 хиляди евро на човек).