Поставянето на скоба и откарването с „паяк“ на наказателния паркинг на улица „Котовск“ - двата най-въздействащи инструмента срещу неправилно паркиране - поскъпват с 10 лева заради нарасналите разходи. Така освобождаването на автомобилите от блокиращото устройство ще струва 30 лева, а репатрирането - 50 лева.
Това са само част от многото промени в проекта за нова Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, която вече е качена за обсъждане на сайта на Общинския съвет.
Досегашният регламент за платено паркиране в сините зони от 8 до 18 часа всеки работен ден се разширява с таксуване и в събота от 9 до 14 часа.
По модела, използван в много други градове, се предвижда възможност освен по досегашния ред да се плаща и чрез мобилно приложение - безкасово, чрез регистрация на банкова карта. 
Право на преференциално паркиране ще имат електрическите коли, автомобилите с водородна горивна клетка, хибридните автомобили, използващите пропан-бутан или метан, превозващи или управлявани от хора с увреждания коли и колите на почетните граждани на Русе. 
Живеещите в зоните за почасово платено паркиране ще ползват сериозна отстъпка за личните си автомобили. Те ще плащат 5 лева на месец или 55 лева годишно. Това право получават собственици, наематели или ползватели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и имащи постоянен или настоящ адрес, съвпадащ с адреса на жилищния имот на основание издадена карта за платено паркиране. Това право може да се ползва за едно превозно средство на самостоятелно жилище.
Дава се възможност паркоместата със служебен абонамент да се заплащат за по-дълъг срок, като се въвежда отстъпка за при предплащане за период от шест месеца и една година. За месец цената ще бъде 120 лева без ДДС, за 6 месеца - 684 лева, а за 12 месеца - 1296 лв. Добавена е възможност и лицата, упражняващи свободни професии - собственици, ползватели или наематели на нежилищни имоти, да могат да ползват паркомясто срещу заплащане за служебни нужди.
Ограничава се достъпът, движението, спирането и паркирането по обслужващите транспортни алеи в зоната за обществен отдих по кея в участъка от жп прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“. Това се налага, тъй като по проекта за изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица е предвидено тя да служи за обслужваща транспортна алея, като поеме натоварвания с автобуси (с туристи, пристигащи по реката) и специализирана техника за обслужване при необходимост. Влизането на превозните средства в зоната ще се извършва с пропускателен чип, като е предвидено и ограничено време за престой.