Четири от десет випускници на русенските професионални гимназии не намират реализация, тъй като специалностите им не се търсят. Това показват данните от проучване на Института за пазарна икономика /ИПИ/. Индексът на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката за нашата област е изчислен на 59 от 100, което е сравнително висок показател в сравнение с други региони. Според ИПИ това сравнително високо съответствие идва от секторите на преработващата промишленост и транспорта, които поемат голям процент от завършващите средно образование. С най-висок резултат е столицата - 69,5 т., а с най-нисък - област Смолян - 25,0 точки.
Все още се изучават професии и специалности, чиито кадри не се търсят както в съответните егиона, така и в страната като цяло. В резултат в голямата си част завършващите не се реализират според образованието си. Разширяването на професионалното образование за сметка на общото средно образование като политика през последните години има и своето негативно изражение, предизвиквайки стремеж към механично запълване на бройки в професионалните гимназии. Данните показват голямата тежест на специалности и професии, които на практика не се търсят, но привличат ученици, казват икономистите.