Първите випускници на дуалната паралелка от средно училище „Васил Левски“ във Ветово, осъществена съвместно с фирма „Каолин“, получиха своите свидетелства за зрелост. Това е и една от първите дуални паралелки в България, каза за „Утро“ началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева, която поздрави абитуриентите. Сред гостите на тържеството бе и народният представител Андриан Райков. 
През есента на 2016 година тук започват да се обучават 12 ученици, като фирмата създава специално за подготовка на бъдещите си кадри Дуален център, в който са вложени над 1 милион лева за оборудване на кабинети, компютърни зали, работилници и създаването на цялата необходима инфраструктура за провеждането на пълноценен учебен процес. Преди година при свое посещение във Ветово министърът на образованието Красимир Вълчев не скри своите адмирации от успешния процес на дуалното обучение, което вече е достъпно за повече от 60 ученици. Децата се подготвят по три специалности - обогатители в минната промишленост, електротехника и химик-лаборант.