Русе е една от областите в страната, в която пандемията от началото на 2020 г. се отразява най-силно върху икономиката. Данните на националната статистика показват спад с 3,23% на регионалния брутен вътрешен продукт (общата стойност на произведените стоки и услуги). Показателят се свива до 2,696 млрд. лева при 2786 млрд. лева за 2019 г., т.е. с 90 млн. лева. На национално ниво БВП намалява с едва 0,37%.           

Русенската икономика се представя сравнително зле и по отношение на показателя БВП на човек от населението. Регионът е един от едва трите със спад на продукцията на човек. 
Сривът е по-голям само в курортните центрове Бургас и Варна, в които туризмът заема значителен дял от икономиката, а този отрасъл пострада най-много от пандемията. 
Останалите области отчитат ръст на човек, тъй като макар икономиката им да спада, това ниво е постигнато с доста по-малък брой работещи. Разбира се, трябва да се вземе предвид, че на този етап данните за БВП на човек не отчитат корекцията, която следва от преброяването на населението от края на 2021 г. Тъй като Русе е сред най-обезлюдените области, корекцията може да промени нещата по този показател.
През 2020 г. русенската икономика отчита и спад на Брутната добавена стойност с 3%. Намалението е изцяло за сметка на индустрията, докато услугите и аграрният сектор остават на миналогодишното ниво. Статистиката обаче прави всички изчисления на БВП и БДС по текущи пазарни цени, така че в тях не се отчита инфлацията. И дори в стойностно изражение да няма съществена промяна, в количествено спадът би бил много по-осезаем.