Художникът визионер Иван Иванов-Йоний е с инициатива за нов международен конкурс за екслибрис Ex - WWW (World Wide Web) 2022, чиято тема е нематериалното културно наследство. Състезанието е обявено ОРЕС - от разстояние в електронна среда, и участниците, които са разделени в две възрастови групи: подрастващи до 12 г. и юноши до 19 г, могат да изпращат своите произведения от всяко място по света. Срокът за изпращане на творбите е началото на месец май, като се допускат и произведения, създадени с дигитални устройства и платформи. Представянето им ще е в средата на май с изложба в Историческия музей, ще има награди и отличия, както и уъркшоп с графика Петър Лазаров.
Организатори са Регионалният исторически музей и Националното училище по изкуствата в Русе заедно с Лайънс клуб Дистрикт 130 BG.