Забранява се храненето на безстопанствени животни на разстояние 30 метра от детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради. Забранено е и храненето им с храни, които съдържат вредни субстанции или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. Това са промените в Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе, които вчера бяха гласувани от общинските съветници по предложение на Асен Даскалов /ВМРО/. За нарушителите се предвиждат санкции в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение санкцията ще стига до 1000 лв. Целта е да се намали замърсяването на околната среда, да се предотврати рискът от разпространение на зарази, както и появата на агресивни животни до обществени и жилищни сгради.
„Почти сме решили проблема с популацията на бездомните кучета в Русе, което не беше така преди 10 години. Основният приток е от населените места. През 2020 година сме получили 30 кучета от Червена вода, 25 от Бъзън и 27 от Басарбово. Тази година от Ново село сме взели 32 кучета. Намираме им домове благодарение на осиновителната ни програма“, коментира управителят на общинския приют Жени Попова.