„Бяхме сезирани от граждани, че има хора, които участват в комисии и заседания на Общинския съвет, но не пребивават в страната. Морално ли е това, питам? Докато си караме буса, да присъстваме онлайн на сесия! Участието в Общинския съвет е ангажимент!“. Това каза в началото на вчерашното заседание на Общинския съвет  Станимир Станчев /СДС/ и поиска поименно преброяване на участващите в него съветници.
Предложението беше прието и се оказа, че в 9 часа сутринта на оторизираната линия са 46 от 51 общински съветници. Сред тях беше избраният с бюлетината на „Възраждане“ и скоро след това присъединил се към левицата Дилян Саманджиев, когото визираше Станчев, както сам той уточни по-късно пред „Утро“. Читателите на вестника знаят, че през лятото Саманджиев поиска отпуск от Общинския съвет, за да поработи до края на годината в Швейцария. Макар че въпросът е от голяма обществена значимост, решението му не беше оповестено официално от никого и стана известно след публикация на вестника. Тогава Саманджиев твърдо отрече във фейсбук, че е избрал чужбина пред Русе, нищо, че го направи от Швейцария.
Оказа се, че избраният да решава проблемите на Русе политик е присъствал на онлайн заседанията на колегите си през ноември и се беше регистрирал за вчерашното, в което гласува ръчно, т.е. с вдигане на ръка. Обичайната практика обаче е съветниците да гласуват чрез служебните си таблети.
Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев поясни, че няма зададени уточнения в правилника за работа на общинските съветници къде трябва да бъдат при участието си в сесия. Станчев обаче възрази и се оказа, че все пак има някакви ограничаващи детайли в правилника. Това стана, след като вече бяха гласувани няколко точки, в които Дилян Саманджиев участва при гласуването, но с вдигане на ръка посочваше дали гласува „за“, „против“ или „въздържал се“.
„Как така колеги, които нямат пункт за гласуване, гласуват ръчно? В точка 3 пише, че се осъществява чрез приложение, инсталирано на служебните таблети, или чрез поименно гласуване - всеки отговаря. Става дума за един конкретен човек и всички знаем защо този човек има такъв проблем и си затваряме очите. За това призовавам за спазване на правилата“, настоя Станимир Станчев. 
Пазарджиев от своя страна призна, че забележката е основателна, но допълни, че причината наложените правила да не се спазват и да се възприеме ръчното гласуване е, за да се спести време, тъй като поименното гласуване на всяка точка би удължило сесията.
При оповестяването на отсъствието на Саманджиев от Русе председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, съобщи в отговор на въпрос на „Утро“, че колегата му е поискал отпуск до края на тази година.
В такъв случай възникват два въпроса - щом отишлият да поработи в Швейцария Саманджиев е участвал в заседание на Общинския съвет, прекратил ли си е отпуската и частично ли е станало това, само за дните на заседанията ли важи това, или изобщо? Освен това - получава ли Саманджиев възнаграждение за участието си в работата на комисиите и сесиите, ако се води в отпуск? Тези въпроси зададохме на ръководството на Общинския съвет, отговорите вижте в карето.
„Ще сезираме компетентните органи и Комисията по етика, защото въпросът е дали е морално човек, който не е в България, да участва и гласува в комисии и заседания на Общинския съвет. Затова настоявам за присъствено провеждане на заседанията на ОбС, както Народното събрание заседава. Много ми е интересно и в Русе колко от присъстващите общински съветници днес на сесия ще бъдат на банкета тази вечер /коледното тържество на Общинския съвет, според допълнителното уточнение - б.р./“, каза по-късно Станимир Станчев.

Ръководството на ОбС: Саманджиев не е в отпуск, няма пречка
да заседава и да взема хонорари

Общинският съветник Дилян Саманджиев не е в неплатен отпуск, тъй като същият не е в трудови правоотношения в Общински съвет-Русе. Всеки общински съветник получава възнаграждение (хонорар) за участията си в постоянните комисии и заседанията на Общинския съвет. Общинският съветник Дилян Саманджиев е подал уведомление до председателя на Общинския съвет на 09.09.2021 г. в изпълнение на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА за невъзможността си да участва в заседанията на Общинския съвет за периода от месец септември 2021 г. до месец декември 2021 г. Независимо от подаденото уведомление няма пречка при възможност от негова страна същият да участва в заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии.
Относно запитването за получени възнаграждения от страна на общинския съветник Дилян Саманджиев, ви информирам, че същият е получил възнаграждение за месец ноември, а възнагражденията за месец декември все още не са изплатени. 
На следващо място следва да ви уведомя, че в случай, че общинският съветник Дилян Саманджиев е участвал в заседания на Общинския съвет и на постоянните комисии през месец декември посредством видеоконферентна връзка, то следва същият да получи възнаграждение (хонорар) за своето участие.