С 38 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“ общинските съветници подкрепиха предложението да започне процедура по възлагане на обществения транспорт на ОП „Общински транспорт“ ЕАД.
Както „Утро“ писа, на 20 май Общинският съвет прие решение дружеството да стане единственият изпълнител на услугата от 2022 година. Към момента общественият транспорт се извършва от три частни фирми. Едно от неудобствата на това положение е, че всяка от тях има собствена абонаментна карта, а не липсват и оплаквания от граждани за неизпълнение на курсове по график в ранните часове.