Копирайтингът е комплекс от знания и техники, приложими в сферата на писането на уеб съдържание с цел популяризиране на марка, рекламиране на стока, подтикване на читателя към определено действие. SEO, от друга страна, е набор от принципи и подходи в класирането на дадена страница (онлайн магазин, блог, корпоративен сайт и т.н.) на максимално челна позиция в онлайн търсачките. От тук можем да заключим, че SEO копирайтингът представлява писане на дигитално съдържание съобразно принципите на SEO и фокусирайки се върху изпълнението на SEO целите – по-добра позиция по възможност на първа страница от резултатите в търсачката след въвеждане на определени ключови думи, свързани с дейността, услугите и същността на даден бизнес.

Как работи ефективният SEO копирайтинг?

Най-добрите резултати се получават, когато специалистите в двете области – оптимизацията и писането на съдържание – работят заедно, паралелно и с ясно поставени едни и същи цели. Това е начинът, по който копирайтърът прилага SEO похватите и отделните точки в разработената SEO стратегия в текстовете, които създава. За целта SEO внимателно подбира правилните и отговарящи на бизнеса ключови думи, а копирайтърът ги внедрява по максимално естествен начин в своето съдържание. В допълнение, от съществено значение е и въпросът за релевантността на дигиталното съдържание да бъде отчетен еднакво от SEO, и от копирайтинг специалистите. Гугъл ще класира на челна позиция създадения текст, когато той е релевантен към зададените от потребителя ключови думи.

Пример за ефикасен SEO копирайтинг?

Нека си представим, че разполагаме с бизнес за бебешки продукти. SEO специалистът следва да подбере правилно ключовите думи, които отговарят на компанията и нейното продуктово портфолио. По всяка вероятност сред тях ще има термини като „грижи за бебе“, „козметика за бебе“ и така нататък. Идеята бизнесът да излезе на челни позиции при едно търсене на бебешки продукти, се реализира ефективно, когато копирайтингът включва релевантни текстове, тоест съдържание, свързано с грижите за бебето – например, подходящи продукти за хигиена, в какво се състои деликатността на бебешката кожа, какви са основните насоки на педиатрите за поддържане на чистотата на бебешкото тяло.

Видове SEO копирайтинг?

Най-често разделяме типовете SEO копирайтинг текстове на следните видове: блог текст, линк билдинг текст и продуктови описания. Блог текстовете обикновено са текстовете, които излизат отвътре, от първоизточника, тоест поставят се в блог секцията на корпоративния сайт на компанията. В повечето случаи това е информативно съдържание от типа „как да“. Линк билдинг текстовете се публикуват в друг източник, но имат за цел да дадат „връзка“ към оптимизираната страница – например, официалния магазин или корпоративния сайт на клиента. Продуктовите описания са категорийни и описания за отделен продукт. Те са съдържанието към страниците на отделна категория (линия) продукти или описания на самите стоки в един онлайн магазин. При тях основното е да се напишат максимално сбити като обем текстове, които обаче да са достатъчно информативни и да следват логиката на SEO и основните ключови думи.

Съвети за ефикасен SEO копирайтинг?

Обикновено, те са набор от насоки, които са съобразени както със спецификите на копирайтинга изобщо, така и с похватите на SEO. Ще ви представим една малка, но съществена част от най-популярните съвети за ефикасен SEO копирайтинг:

· Съдържанието не трябва да е просто набор от текст с Х на брой включени думи, а да е интересно, смислено и наистина полезно за потребителите. Изкуствено създадените текстове с някакви наблъскани ключови думи не се приема добре нито от търсачките, нито от самите потенциални клиенти.

· Съдържанието трябва да е насочено към таргетираните потребители. То трябва да говори именно на „техния език“. В тази връзка е важно да бъде съобразен така нареченият „tone of voice” (тон на публикацията).

· Важен е не само смисълът, но и структурата на текста. Това е основополагащо правило в SEO сферата. Абзаците трябва да са сравнително кратки (до средна дължина) с горе-долу една и съща големина. Важно е текстът да е форматиран – тоест да бъде разделен на абзаци, но и последните да са отделени с правилно структурирани и по възможност съдържащи ключови думи заглавия. Изброяването, списъците често са по-добрата опция от твърде дългите разяснителни абзаци.

· В повечето текстове е важно да има CTA или така наречената подтикваща към действие фраза. Напоследък се говори за намаляване на нейната агресивност. Тоест вместо директното „Купи“ се преминава към не толкова силно подбуждащите реплики от типа на „обмислете най-добрия вариант за“, „решете проблема си като…“ и така нататък.

Ще завършим с това, че най-добри резултати от SEO копирайтинг за бизнеса се получават тогава, когато и SEO, и копирайтинг специалистът са професионалисти и са добре запознати с компанията, нейните нужди и корпоративни цели.

Източник: Humerson