Проект на стойност 23 милиона евро може да превърне Русе в първия български град, въвел водородния транспорт, научи „Утро“. След тригодишна работа разработването на спецификациите, финансовия анализ и изготвянето на подробни бюджети плюс стратегия, която да позволи да се получи достатъчно финансиране, вече са завършени. За осъществяването на идеята обаче предстои да се преодолеят немалко трудности, тъй като технологията е иновативна не само за България, но и за цяла Европа.
Проектът се осъществява съвместно от Община Русе, „Общински транспорт Русе“ АД, Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Параходство Българско речно плаване“ АД, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия и Българската академия на науките. 
Професор Велизара Пенчева, която ръководи проекта от страна на РУ, обясни за „Утро“, че плановете включват изграждане на станция за зареждане с водород, произведен от електролизьор, разположен в новото автобусно депо в Русе на ул. „Капитан Райчо Николов“. Електролизьорът ще се захранва от нов фотоволтаичен парк, който ще бъде построен на територията на депото. Водородът ще се използва за зареждане на двадесет 12-метрови автобуса с горивни клетки, използвани по маршрути на обществения транспорт в града като част от общинския автобусен парк на Русе.
Проектът включва и модернизиране на съществуващ тласкач с хибридна батерия с нулеви емисии и задвижване на горивни клетки и използването на плавателния съд по река Дунав. Според проф.Пенчева именно наличието на кораба в проекта е осигурило финансиране за разработването му от предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU) - европейската структура, която координира разработването на водородните технологии. 
Целият проект е на стойност 23 млн. евро, като основният разход е за автобусите с горивни клетки, всеки от които струва по 700-800 хил. евро. 20 мегавата фотоволтаиците ще превръщат слънчевата енергия в електрическа, която ще се използва за получаване на зелен водород чрез електролиза на вода. Капацитетът на инсталацията е 800 кг водород на ден, което е напълно достатъчно да осигури гориво за двадесетте автобуса и кораба. Според разчетите себестойността на зеления водород ще бъде 5,37 евро на кг, което означава разход на автобусите от порядъка на 1,20 лева на километър. Тази цена е по-висока, отколкото излиза транспортът на дизел към момента, но пък става въпрос за напълно чиста енергия, която не замърсява околната среда. А и не се знае къде ще бъде цената на петролните горива след няколко години.
От изработването на проекта до реализирането му обаче предстои да се измине дълъг път, като основният проблем е свързан с осигуряване на нужното финансиране. Според проф.Пенчева това трябва да стане с европейско финансиране, като вероятно се подготвят не един, а няколко проекта по различни програми. Топката сега е в Община Русе, която досега подкрепя проекта. И в политиците, от които зависи дали ще бъдат активно подпомагани водородните технологии.