С 1500 тона са намалели депонираните на регионалното депо отпадъци благодарение на работата на сепариращата инсталация. За първите три месеца на 2020 г. те са били 46 хил. тона, а за същия период на тази година - 44,6 хил. тона. Това стана ясно на вчерашното заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което влизат общините Русе, Иваново, Сливо поле, Ветово и Тутракан. 
Ръководството на общината отдава този положителен резултат на сепариращата инсталация, която от 2020 г. работи много по-активно и отбелязва ръст от 16 хил. тона сепарирани отпадъци. От август инсталацията действа и по нов договор, изгражда нова поточна линия за по-бързото и автоматизирано разделяне на боклуците, които могат да бъдат преработени за следваща употреба. 
Освен че намаляването на депонираните отпадъци влияе положително на природата, спестява на русенци отчисления към РИОСВ за всеки депониран тон, които Община Русе е задължена по закон да плаща. Затова от Общината отново призозават гражданите да изхвърлят боклука си в новите сиви контейнери, тъй като те първо се изпращат за сепариране. Изхвърлените около контейнерите отпадъци се събират с отделен камион за едрогабаритни отпадъци и директно се транспортират до регионалното депо, където се плаща на тон. 
По време на заседанието представителите на община Тутракан поискаха част от средствата от отчисленията на сдружението към РИОСВ да бъдат използвани за закупуването на компостери и разполагането им в населените места по пример на Русе. Иваново пък ще работи за закупуването на собствени съдове за разделно събиране на хартия, пластмаса и метал, които да се поставят в 50 точки в 13-те населени места в общината. А Ветово ще използва част от средствата за закупуване на многофункционални комунални машини, отново подобно на Русе.