Предвидените средства по програма „Малки населени места“ в бюджета на община Русе за 2022 г. да бъдат увеличени от 700 000 лева на 1 200 000 лева, предлагат общинските съветници от ВМРО Асен Даскалов и Димитър Димитров. „През последните няколко години цените на материалите, необходими за асфалтиране, се покачиха значително. Това означава, че с предвидените средства от 700 000 лв. за извършване на неотложни ремонтни дейности и поддръжка на уличната мрежа в дванадесетте кметства на територията на община Русе, както и в с. Долно Абланово, всяка година могат да се асфалтират все по-малко квадратни метра от съществуващите пътища“, пишат в предложението съветниците. Те са убедени, че по този начин малките населени места ще станат по-привлекателни не само за местните жители, но така ще могат да бъдат привлечени и млади семейства в и без това обезлюдяващите се села на територията на общината.