„Булмаркет Груп“ ЕАД получи наградата „Общински инвеститор 2021“ на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Тя бе връчена за новоизграждащия се в Русе технологичен индустриален парк на територията на бившия ЛВЗ. Това стана по време на официална церемония на завършилата Годишна среща на местните власти в курорта Албена. От името на „Булмаркет“ наградата прие финансовият директор Александър Цвятков.
Отличието се присъжда на физическо или юридическо лице, извършило значими инвестиции в български общини през съответната година, съобразно общата стойност на вложените инвестиции в общината през годината; броя на разкритите работни места, реализираните подобрения на местна публична инфраструктура (техническа, социална, образователна и др.).
„Булмаркет“ чрез своето дъщерно дружество „Индустриален парк ЛВЗ“ е собственик на бившия Локомотивен и вагонен завод в Русе. Компанията планира инвестиция в размер на над 9 млн. евро, чрез която да го превърне в хай-тех парк. Проектът предвижда изграждане на високотехнологична база за ремонт и производство на вагони и провеждане на научноизследователска дейност в партньорство с два университета в сферата на иновациите в жп транспорта. Новият индустриален парк е регистриран в Регистъра на индустриалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове.
„Булмаркет“ има над 1100 служители. Групата е на челно място по приходи за миналата година в Русенска област и в първата десетка за страната. „Булмаркет“ цели да бъде първата българска компания със сертификат за екологично социално управление (ESG) - стратегия на устойчиво инвестиране, която обвързва три основни стълба - Екология, Социална ангажираност и Корпоративно управление.