Масова смърт на мъже от набор 69 в Български извор смразява жителите на селото. Години наред мъжете измират един по един и всички в катастрофи. Първоначално умирали през 8 години, после през четири, а последните случаи били през две.

В търсене на причината за масовия мор жителите на селото стигат до извода, че прокобата е в бутилка, заровена под земята в двора на училището. По традиция всеки випуск заравял или списък с имената си, или снимка на абитуриентите.

Повярвали в прокобата, хората от селото разорали с багер двора и открили бутилките на набор 68 и 69. В тази на 69 набор имало списък с имена, а най-отгоре вместо "За спомен" било изписано "За помен". Именно на това отдават смъртните случаи хората в селото. Два пъти те направили курбан в двора на школото, но смъртта продължила да вилнее. Последният смъртен случай е на Марин, който извадил бутилката от земята. По думите на негови съселяни, тя била омацана с олио, което, според някои, се използва именно за магии.

Ще търсим още начини да спрем прокобата, твърди са пред bTV съучениците на умрелите и техните близки.