Двете триизмерни кукли Боби и Кели на стойност 6360 лева, които по предложение на началника на общинския отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ и секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ трябваше да бъдат купени и използвани за подобряване на пътната безопасността на децата, се разминаха с Русе.
21 от съветниците подкрепиха купуването на героите от едноименния частен столичен лунапарк, но 7 се обявиха срещу този разход, а 13 се въздържаха.
„Цената е безумно висока, няма ли по-належащи разходи? Нека за тази сума се положат повече обекти на повече места. В града има легнали полицаи с липсващи части, нека използваме тези средства да поправим това и така да намалим пътнотранспортните произшествия“, коментира общинския съветник от ВМРО Луиза Попова. 
„Високата им цена се дължи на качеството им, фигурите са изработени от стъклопластика. Ние можеше да купим не две, а двайсет от стиропор, но те щяха да бъдат унищожени на втория ден“, защити предложението зам.-кметът Димитър Недев и поясни, че средствата са остатък от бюджета на МКБППМН и не могат да се изразходват в инвестиционната политика на Община Русе. Недев се позова на български опит и на европейска практика, но това не беше достатъчно да спечели подкрепа за Боби и Кели.