Петдесетина русенци се събраха вчера пред Съдебната палата, за издигнат отново глас срещу замърсяването на въздуха в Русе. Те поискаха по-стриктен контрол на производствата в Русе и призоваха за активни мерки от страна на отговорните местни институции като РИОСВ, Община Русе, РЗИ, както и от Министерството на околната среда и водите. Като замърсители основно бяха посочени „Оргахим“ и „Линамар“/“Монтюпе. 
„За пореден път се събираме всяка година от 2013-а  насам. Питам кога Районната прокуратура ще се сезира за бездействието на РИОСВ? Ако това не се случи, ще поискаме оставката на поредния шеф“, заяви оперната прима и един от най-активните борци за чист въздух в Русе Владислава Гървалова. 
„Тази кауза е и наша, ние също живеем в град Русе и искаме ние и нашите деца да дишат по-чист въздух“, каза зам-кметът Димитър Недев, който присъстваше на протеста от името на Общината. На въпрос къде е кметът, той обясни, че Милков е в София, където има среща именно по екологичния въпрос на Русе, за по-чести измервания на качеството на въздух. Недев подкани гражданите да присъстват на всички общински обсъждания по темата за въздуха. 
Протестът бе воден от екоактивиста Иван Белчев, а сред присъстващите бе и общинският съветник Дауд Ибрям, който е известен с отношението си към замърсителите на въздуха в Русе.