Пет години след като новият закон за образованието ликвидира възможността родители да оставят децата си за цяла седмица денонощно в детските градини, една русенска детска градина продължава да прави това. Детска градина „Ралица“ е единственото в цяла България градско детско заведение, където се прави това. Другото такова място е детската градина „Звънче“ в село Калейца, Троянско. В седмичната група са записани 14 русенчета, които родителите водят в градината в неделя вечерта и прибират у дома в петък надвечер. 
Установихме това неотдавна при проверка в детското заведение, каза за „Утро“ зам.-кметът Енчо Енчев.
Той недоумява как така в днешно време родители са склонни да лишат децата си от майчина грижа и домашен уют и да не ги прибират вкъщи по цяла седмица. Всъщност през нощта за децата в градината остава да се грижи само един възпитател, който дори не е с педагогическа специалност. 
Ако, не дай Боже, нещо се случи и се наложи някое от децата да бъде заведено на лекар спешно, с другите деца няма да има кой да остане, каза зам.-кметът.
Според данните, с които Общината разполага, от записаните деца около половината, че и по-малко, остават реално да нощуват в градината. Но това не променя факта, че, първо, се нарушава законът, и второ, се нарушава правото на децата да получават домашни грижи. Ако наистина тези хора не могат да се справят с основното си право и задължение на родители, децата им могат да се настанят в приемни семейства, където за тях ще се полагат всеотдайни грижи, добави Енчев. 
„Законът за образованието е приет през 2016 г. и влиза в сила през 2017 г., в него е предвидено, че детските градини биват целодневни, полудневни и почасови. Русенската детска градина „Ралица“ не получава финансиране за такава седмична дейност и не следва да извършва такава“, каза началникът на общинския отдел „Образование“ Таня Тодорова. 
Междувременно се оказва, че „Ралица“ има и множество други проблеми, сред които и сериозни финансови затруднения. Приемът на деца там драстично е намалял - за последните 5 години са били записани с 50 деца по-малко. За новата учебна година в първа група са записани 20 деца, което е с 20 по-малко от завършилите деца, които тръгват в първи клас. 
От 2014 до 2019 г. в началото на всяка бюджетна година „Ралица“ има неразплатени задължения, които за посочените 5 години са общо 43 350 лева, посочва Енчев. Неразплатените задължения са за храна, отопление, вода, електрическа енергия, аварийни ремонти и външни услуги. За същия период Община Русе е дофинансирала детската градина с 53 653 лева. При тази структура на персонала в детската градина и при този намаляващ сериозно прием от общинския бюджет би трябвало да се дадат за тази градина нови 52 794 лева само до края на тази бюджетна година. 
Всичко това мотивира предложението на зам.-кмета Енчо Енчев до Общинския съвет детска градина „Ралица“ да бъде закрита. Всъщност, 88-те деца, записани в градината, няма да бъдат местени другаде, тъй като помещенията на „Ралица“ остават да функционират, но ръководството ще се поеме от детска градина „Чучулига“. Така ще се спестят разходите за счетоводни и други услуги, храненето ще се извършва също от „Чучулига“. Персоналът също си остава по местата, с изключение на две от учителките, едната вече я устроихме на ново работно място, имаме грижата да помогнем и на другата учителка, каза Енчев. 
Фактически със закриването на детска градина „Ралица“ ще се реши и проблемът със седмичния прием на деца, който е в нарушение на закона и е прецедент в национален мащаб.
Вече срещаме отпор от родители, които настояват децата им да продължат да остават с нощувка по цяла седмица в градината, но се надяваме и те да разберат, че това не е възможно и е незаконосъобразно, каза Таня Тодорова.