Пазарчето на улица „Сан Стефано“ в квартал „Възраждане“ ще бъде преобразено със 140 000 лева, инвестирани от „Общински пазари“ ЕООД. Предстои съветниците да гласуват предложението на управителя Кунчо Кунчев на мястото на сегашните тараби да се направи метална конструкция, облечена със сандвич панели, двускатен покрив и автоматични врати. Такава конструкция, осигуряваща добри условия за целогодишна работа, бе изградена в „Здравец Изток“ и се радва на одобрението и на клиентите, и на търговците.
Изграждането на новия покрит пазар е заложено в годишната програма за развитие на „Общински пазари“. Предвижданият срок за възвръщане на инвестицията е 8 години.