„Порт Бимас“ ЕООД - дъщерно дружество на БРП, получава концесията за строителство на Пристанищен терминал със зимовник - Русе, част от Пристанище за обществен транспорт Русе. Това става ясно от съобщение на параходството до Българска фондова борса. Фирмата ще трябва със собствени средства да изгради пристанището и прилежащата му инфраструктура, което според условията на концесията ще му струва 10 810 246 лева или 5 527 191 евро. Срокът на концесията е 35 години, като пристанището и зимовникът трябва да бъдат завършени в следващите пет години. За целта ще бъде направено разширение, преустройство, реконструкция и рехабилитация на съществуващото недоизградено специализирано пристанище на някогашния завод „Бимас“, разположено в източна промишлена зона на град Русе, на десния бряг на реката между км 491,700 и 490,900.
„Порт Бимас“ ще експлоатира пристанището, като обработва товари и предлага всякакви морско-технически услуги. След петата година дружеството ще заплаща на държавата годишна фиксирана такса от поне 5200 лева без ДДС плюс 2% от общия размер на нетните приходи от всички дейности.
Решение за откриване на концесионна процедура за изграждането в Русе пристанищен терминал със зимовник, в който кораби да се укриват от природните стихии, бе взето през март от правителството на Бойко Борисов. Обявлението бе публикувано на 20 април в „Официален вестник“ на Европейския съюз със срок за подаване на оферти 3 юни 2021 г. Кога точно е подписан договорът с „Порт Бимас“ от БРП не съобщават, няма никаква информация за този успех и на сайта на транспортното министерство, и на сайта за концесията https://concession-zmv.bg/.
Дъщерното дружество „Порт Бимас“ бе създадено от БРП съвсем скоро. То е вписано в Търговския регистър на 21 май тази година, след старта на процедурата. Но е ясно, че зад него стои не само БРП, но и цялата мощ на варненската група „Химимпорт“, така че необходимите близо 11 млн. лева за инвестицията няма да бъдат проблем.