Сметосъбирането в Русе остава в ръцете на „Титан“, става ясно от класирането на участниците в една от най-сладките обществени поръчки - за сметосъбирането и сметоизвозването в Русе през следващите пет години. Новият събирач на боклука обаче ще е фирма „Нелсен чистота“ АД, която получи 93 точки. Всъщност зад старозагорската фирма стои известният „Титан“, по-точно „Титан интернешънъл холдинг“ на бившите собственици на ЦСКА Димитър Борисов и Иво Иванов. Тяхното акционерно дружество притежава 90% от старозагорската компания, а нейн управител е един от съдружниците във фирмата майка Иво Иванов. По същия начин „Титан“ неотдавна спечели аналогичната поръчка във Велико Търново, където отново в търга участва „Нелсен чистота“.
Другият кандидат - „Чистота Русе“, получи 72 точки и зае второ място. Консорциумът включва три фирми: русенската „Скалар Еко“ и регистрираните в София „Астон сервиз“ и „Евро импекс“.
Оценяването на кандидатите се извърши на два етапа, като водещият критерий най-изгодна оферта, следван от стратегията за изпълнение на дейността, като „Нелсен“ имаше предимството и по двата.
Максималната стойност на поръчката е 2 443 663 лева с ДДС годишно или 12 218 315 лева за целия период.