Интеграцията на настанените в новите социални жилища на ул. „Белмекен“ е целта на новия проект на Община Русе, който стартира на 1 август и е с продължителност 23 месеца. Дейностите включват: обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система, осигуряване на достъп до здравни услуги на лица в неравностойно положение, помощ за намиране на работа, както и промяна на обществените нагласи към проблемите на уязвимите групи. Общата стойност на проекта е 761 123 лева.
Предстои да бъдат и обявени условията, на които трябва да отговарят граждани, за да могат да се възползват от посочените социални услуги. 
Партньори по проекта „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на община Русе“ са сдруженията „Център Динамика“, „Еквилибриум“, „Развитие на социалния капитал“ и „БРТИМ“, УМБАЛ „Канев“, общински училища и детски градини.