Спешната нужда от почистване и укрепване на дерето край манастира „Св.Марина“ до село Каран Върбовка обсъди комисия, ръководена от зам.областния управител Синан Хебибов. Помощта бе поискана от Русенския митрополит Наум при срещата му с областния управител Борислав българинов. Дерето е затлачено от кални наноси, камъни, дървета и други отпадъци и това води до наводнения на светата обител. Отвеждащите водата тръби са частично запушени, друг проблем е, че чешмата с лековитата вода е вкопана на около метър под нивото на земята и когато реката прелее, аязмото се наводнява и остава недостъпно. Обмислят се варианти за изграждане на напълно нова чешма на същото място, но на едно ниво с брега на реката.