Три читалища в Русенска община са пълни отличници в снабдяването на библиотеките си с чисто нови книги - техните фондове са попълнени със стотици току-що излезли от печат издания. На първо място в тази импровизирана класация стои русенското читалище „Ангел Кънчев“ - за миналата година техните читатели са получили шанс да разтворят 411 нови издания. На второ място се нарежда читалище „Надежда“ в Ново село - неговата библиотека се е обновила с 401 нови заглавия. Челната тройка завършва русенското „Георги Бенковски“, което е купило 304 нови издания.
Сред петте най-грижовни към своите читатели се нареждат също червеноводското читалище „Тома Кърджиев“ със 178 нови книги, русенското „Христо Ботев“ - със 174, и „Васил Левски“ в Сандрово, което е доставило 164 нови заглавия.
Общо 2689 новоотпечатани издания са попълнили библиотечните фондове на русенските читалища. 
Сандровското читалище води друга подредба - на дарените издания. Там са постъпили 577 книги-подарък. Дарителски жестове са обогатили също „Тома Кърджиев“ в Червена вода - 420 тома, „Анжела Чакърян“ в Русе - 386 тома, и „Максим Горки“ в Просена - 251 тома. Дарения са правени и в други читалища, но с по-малко на брой книги. 
Четенето остава една от най-активните и постоянни дейности на читалищата - това сочи и отчетът, който ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет. Немалка част от читалищата не са успели да развият обичайните си активности през миналата година, която бе белязана от серийни противоепидемични мерки и притеснения от Ковид-19. В резултат на това разходите за стопанска издръжка и външни услуги са били едва 289 484 лева, което е с 51 хиляди лева по-малко от разходите през 2019 година.