Жилища от общинския фонд да могат да се продават, но единствено при условие, че е договорено придобиването на нови жилища. Това е предложение на общинските съветници от ВМРО, направено вчера.
На предстоящата сесия воеводите ще предложат да бъдат включени три нови клаузи в проекта за промяна на наредбата за разпореждане с общинско имущество. Според първата общинския съвет по предложение на кмета ще определя максималния брой общински жилища за продажба, ако през същата година Общината има сключен договор за придобиване на същия брой жилища чрез правна сделка или учредяване право на строеж върху недвижим имот срещу обезщетение с жилища. Втората клауза ограничава броя на продаваните жилища до 1,5% от общия фонд, а според третата - не по-малко от 25% от получените от продажбата средства трябва да са за ремонт на общински жилища и не по-малко от 25% за придобиване на жилища.
По този начин няма да намалее броят на общинските жилища, като същевременно те ще се обновяват ежегодно, мотивира предложението председателя на групата Асен Даскалов.