Центърът по дентална медицина има намерение през тази година да разкрие вечерен дежурен кабинет. Дежурният дневен кабинет в събота и неделя работи до 14 часа, но пациентите имат нужда и от спешна стоматологична помощ през нощта, каквато за момента в Русе липсва.
Освен това Центърът ще опита да осигури средства за закупуване на съвременен 3D скенер за образна диагностика, наред с обновяване на специализираната апаратура. 
Ръководството възнамерява да използва операционния блок за осъществяване на обучителна медицинска дейност и да се правят безплатни програми, свързани с денталното здраве по целеви групи. Тази година ще стартира и процедура за акредитация за следдипломна специализация. 
Ще се включат нови дентални специалности и ще се прави обучение на млади лекари. 
Предвижда се също поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата, след като дружеството приключва финансовата 2020 г. с печалба от 88 000 лв.