Пряко договаряне ще осигури нужния на детска ясла №5. До тази предвидена в закона възможност ще се прибегне, след като единственият кандидат по обявената обществена поръчка подаде неотговаряща на изискванията оферта и процедурата беше прекратена.
„Предстои Община Русе да изпрати покана до потенциални изпълнители и да избере такъв, за да бъде реализиран проектът“, съобщи общинският пресцентър.
Така ще бъде елиминиран рискът, за който „Утро“ писа вчера, за забавяне на ремонта с минимум още няколко месеца, колкото има от стартирането до подписването на договор по нова обществена поръчка.