Точно в 10 часа днес започва кандидатстването за първи клас за новата учебна година в Русе. То ще става електронно на адрес https://school.ruse-bg.eu/, системата ще бъде отворена до 23:59 ч на 29 май и ще дава достъп до 17 русенски училища.
Първото класиране ще бъде обявено на 1 юни, а следващите две - на 15 и 24 юни. След приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.    
Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено до 29 май и на хартия в избраното училище по първо желание. Важно условие е подаването само на едно заявление - или онлайн, или в училището.
Най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния район.