„Булмаркет“ продължава последователната си програма за възобновяване дейността на бившия Локомотивен и вагонен завод в Русе и изграждане на модерен индустриален парк. Дъщерното дружество на компанията, което е собственик на завода, вече е пререгистрирано на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД. Идейният проект е одобрен от инвеститора и се предвижда запазване на всички съществуващи производствени халета. Планира се въвеждането на високотехнологично производство, както и сериозна научно-изследователска дейност в партньорство с два университета в сферата на иновации в железопътния транспорт.   

Направени са постъпки за регистрация на Индустриален парк ЛВЗ по новия Закон за индустриалните паркове, както и са внесени проектни книжа в Община Русе.
Управлението на Индустриален парк ЛВЗ е възложено на инж.Спасимир Димитров, доскорошен директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе. Той  е магистър инженер по „Радиоелектроника и радионавигация“, магистър по „Национална сигурност и отбрана“ и „Икономика и управление на промишлеността“. През април Спасимир Димитров се оказа ненужен в Община Русе и му бе връчено едномесечно предизвестие за освобождаване с мотива, че е пенсионер.
„Булмаркет“ закупи активите на някогашния „Локомотивен и вагонен завод“ през миналата година. За терена от 178 дка и 80 сгради в него, голяма част от които в окаяно състояние, бяха плетени около 2,7 млн. евро. Плановете на русенската компания, която притежава и дружеството за жп превози „Булмаркет Рейл Карго“, са да започне на площадката на ЛВЗ производство на жп вагони. За целта се водят преговори с утвърдени в бранша европейски компании, на които се предлага партньорство или самостоятелна инвестиция в Русе при осигурен клиент в лицето на „Булмаркет Рейл Карго“. Дъщерната на „Булмаркет“ компания оперира с 600 вагона, от които 300 собствени, но част от тях всяка година излизат от експлоатация, тъй като европейските директиви изискват по жп линиите да се движат все по-нови вагони.