Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

2 обслужващи, магазин, средно обр.
2 експедитори на стоки и товари, средно обр., за едното място се изисква свиделство за управление на мотокар
15 работници в пр-во на санитарно-хигиенни изделия, средно обр.
1 програмист база данни, висше обр., софтуерно ориентирана спец., раб.място е по сх. Младежка заетост, модул стажуване
1 експерт маркетинг, висше иконом./маркетинг, комп.умения, раб.място е по сх.Младежка заетост, модул стажуване
1 мениджър софтуерно развитие, висше – информатика/ИТ в бизнеса, руски/ турски/ румънски ез., раб.място е по сх. Младежка заетост, модул стажуване
3 шмиргелисти и 3 почиствачи на метални отливки, средно/основно обр, опитът е  предимство
2 камериерки, хотел, средно/ основно обр.,опит 
1 шофьор на бетоновоз, средно /основно обр.,шоф.кат.С 
10 монтажници, електронни елементи, средно обр.
1 логопед в детска градина на 4 ч., висше по специалността, комп.умения, шоф.кн.кат. В, раб.място е в с. Иваново и филиалите
1 психолог в детска градина, висше по специалността, комп.умения, шоф.кн.кат. В, раб.място е в с. Иваново и филиалите
1 охранител НВО за търг.обект, средно обр.
1 градинар, ср./основно обр.
1 работник поддръжка, ср./основно обр.
1 шофьор на тежкотоварен автомобил за курсове Русе - Румъния, ср. обр. шоф. кн. кат. СЕ
1 мърчандайзер продажби, средно обр., комп.умения, опит, месторабота гр. Велико Търново
1 началник готова продукция, ср./висше обр. с предимство ик./хим.насоченост, комп.умения, шоф.кн.кат.В, мин.2 г.опит, месторабота гр. София
2 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
2 общи работници, товаро-разтоварна д-ст, основно/начално обр.
1 компютърен оператор за мед.кабинет, ср./висше обр., отлични комп.умения
1 работник, поддр.на автомати за вода, средно обр., шоф.кн.кат.В
3 детегледачки в частна детска градина, средно обр., комп.умения
1 учител в частна детска градина, висше обр.-педагогика, комп.умения, стаж
1 маникюристка, средно обр., фирмата предлага обучение
1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 хигиенист в заведение, ср./основно обр.
10 зареждачи и 5 манипуланти в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.
20 работници и 6 складови работници в пр-во на матраци, средно обр.
3 шофьори, снабдители на напитки, средно обр., шоф.кн.кат.В
1 маркировач-продавач на готова храна, средно обр., НКГ
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф.кн.кат.С+СЕ
2 гледачи на животни, основно обр.
10 маш.оператори, 3 опаковачи и 5 спомагателни работници в мебелно пр-во, средно обр., с опит и за опучение
2 мл.експерти, висше обр.- информ.и комуникационни технологии, комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата
1 готвач и продавач на готова храна, средно обр.
1 складов работник в склад за авточасти, средно обр.
1 продавач-консултант в м-н за пакетирани стоки на непълно раб.време, средно обр.
1 работник кухня в соц.заведение, средно обр.
10 маш.оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр.
1 камериерка в хотел, средно обр.
1 заварчик на СО, средно обр., правоспособност за заваряване
1 мл.експерт, висше обр.-право, комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата за гр.Сливо поле
1 сервитьор, 1 барман и 2 готвачи в новооткриващо се заведение, , средно обр., опит – предимство
2 охранители НВО, средно обр.
1 мл.експерт, висше обр. – счет-во, комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата за с.Иваново
1 мл.експерт, висше обр., направление Администрация и управление, англ.ез., комп.умения, мястото е по НП Старт на кариерата
1 продавач-консултант, разносна търговия, средно обр., комп.умения, шоф.кн.кат.В, чл.36 ал.1/ЗНЗ/
1 мед.сестра, висше обр.по специалността, чл.51 ал.2/ЗНЗ/
1 оператор на компютър, средно обр., комп.умения, чл.51 ал.2/ЗНЗ/
2 касиери и 2 обслужващи бензиностанция, средно обр.
5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.
5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит
5 стругари, ср.техн.обр., опит
5 заварчици МИГ/МАГ заваряване, ср.обр., правоспособност, опит
2 кранисти на мостови кран до 5тона, ср.обр., правоспособност, опит
5 настройчици на металообработващи м-ни с ЦПУ, ср./висше техн.обр., опит
1 мед.специалист, р-та в дрогерия, висше обр.-мед.сестра/акушерка/фелдшер
5 ветеринарни лекари, висше обр.по специалността
5 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., правоспособност за заваряване, правоспособност за упр-ние на автовишка е предимство, опит
5 арматуристи и 5 зидаро-кофражисти, средно/основно обр., опит
2 багеристи, средно/основно обр., правоспособност
2 кранисти на автокран до 12 т, средно/основно обр., правоспособност
2 строителни техници, средно/висше обр. по специалността, комп.умения, стаж
1 товарач в транспортна фирма, средно обр.
1 лаборант в произв.предприятие, средно/висше техн.обр.
10 манипуланти  в пр-во на части за автомобили, средно обр., док-т за упр-ние на кари
10 работници в пр-во на части за автомобили, средно обр.
2 обслужващи работници в обработка на метални изделия, без изискване за образование
2 зареждачи и 5 сортировачи за производство на чорапи, средно или основно образование
1 супервайзор за производство на чорапи, средно или висше обр., комп. умения
1 оператор на компютър в автосервиз, на 4 часа, средно обр. и комп. умения.
8 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит
2 шофьори на товарни автомобили над 12 т., ср. обр., шоф. кн. кат. С+Е 
1 фризьор, ср. обр., квалификация, опит.
4 фрезисти, средно техн. обр., опитът е предимство
4 оператори на заваръчен робот, ср. техн. обр., опитът е предимство;
2 продавач-консултанти на хранителни стоки, средно обр.
20 оператори, сглобяване на детайли в пр-во на мет.конструкции и дограми, средно техн.обр., 1 г. опит
1 специалист офериране и отчитане, висше обр.-стр.инженер, англ./немски ез., комп.умения,   2 г. стаж
3 инженери-конструктори, висше обр.-маш. или стр.инженерство, англ./немски ез., комп.умения, пр-ми за проектиране, 2 г. стаж
20 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кн.кат.С+Е
1 монтажник, електрооборудване, средно обр.- ел. техника, 3г. стаж
1 оптик за оптика, средно спец.обр., комп. умения    
10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.
1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за             с. Пиргово
4 шофьори за разносна търговия, средно обр., шоф.кн.катВ/С
6 складови работници, средно обр., шоф.кн.катВ
2 складови работници в склад за стр.материали, средно обр.
3 санитари в социална услуга, средно/основно обр.
1 психолог на 4ч. в социална услуга, висше по специалността
1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения
2 работници за озеленяване, основно обр.,  работа с моторна коса и/или резачна машина, 2 г. опит
2 работници за озеленяване, основно обр.,  
1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с. Николово
2 полевъди, без изискване за обр., мястото е за с. Семерджиево
1 агроном, висше по спец., опит, мястото е за с. Семерджиево
1 механик на земеделска техника, средно обр., опит, мястото е за с. Семерджиево
13 монтажници на строителни машини, средно техн. обр. е предимство
2 специалисти продажба, висше инженерно обр., англ. език, комп. умения, опит в производство
5 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. обр.
2 инженери-електроници, висше обр. - електроника/автоматика, опит
10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.
2 лаборанти, средно хим.обр., опит
5 апаратчици и 10 работници в хим. производство, средно/основно обр.
10 помощници, оператор в мебелно производство, средно/основно обр., без опит
2 електрокаристи, водач на ричтрак (високоповдигач -12м), средно техн. обр., професионален опит
5 тапицери в производство на мебели, средно техн. обр., професионален опит 
6 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит
5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността
3 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
4 готвачи, средно обр., 2 г. опит
2 помощници в кухня, 2 камериерки, 2 сервитьори, 2 продавач-консултанти, средно обр., местата са за с. Иваново
20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез.- ниво С1, комп. умения
20 служители back office, средно/висше обр., немски ез.- ниво В1, комп. умения
2 соц. работник в общежитие, висше обр. – соц. дейности /соц.педагогика, комп. умения, опит
1 счетоводител в бюджетно счетоводство, висше обр. - счетоводство,  комп. умения, опит
1 началник склад, висше иконом. обр., комп. умения, англ.език е предимство
1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.
1 крояч в шевно производство, средно/основно обр., опит
3 технолог-конструктори в шевно производство, средно обр., опит
2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С
7 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит
10 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит
2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност
6 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
30 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
34 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

-    места по чл.38 от ЗХУ:
1 шивач, без изискване за обр., 1 г. опит
1 пром. дизайнер, висше по специалността, испански език, комп. умения, 1 г. опит
3 организатори  логистика на продажбите, висше обр. – икономика на туризма, испански ез., комп. умения,  1 г. опит
9 консултанти (промотьори), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, ms office
7 машинни оператори в производство на автомобилни части, средно обр.   
1 общ работник в склад на 4ч., средно обр.  
3 колачи на животни и 1 транжор, средно обр., 5г опит
2 помощник -машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2г. стаж   
2 обслужващи работници в мебелно производство, средно обр., 1г. стаж      
3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5г стаж  
1 контрольор  качество в чорапено пр-во, средно обр., комп.умения   
4 продавачи-консултанти в търг.верига, средно обр.
2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г стаж        
1 инженер индустриални машини и с-ми, висше обр.-маш./индустриален инженер, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks         
1 маш.инженер, висше обр. по специалността, , англ.ез., AutoCAD/SolidWorks        
1 техник-механик на инструменти, средно обр., квал.група по електробезопасност         
1 складов работник, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на високоповдигач е предимство 
1 зареждач и 1 работниk, сглобяване на детайли в пр-во на автомобилни части, средно обр.     
1  работник в пр-во на матраци, средно обр.   11.05.
-    лятна сезонна заетост
1 камериерка в хотел, средно обр., гр. Приморско
10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2 оператори, кауч. производство /за гр. Бяла/
1 счетоводител, висше /икономика/ /за гр. Борово/
1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др., 2 години опит /за гр. Борово/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.