Приоритетите в дейността на Българската банка за развитие са били съобразени с политиката на действащите правителства, както и с цел печалба като търговска банка, изпълнявайки основната й функция за подкрепа на малки и средни предприятия. Това се казва в позиция на Българската банка за развитие, разпространена до медиите.

Вчера служебният министър на икономиката Кирил Петков заяви пред bTV, че Българската банка за развитие е раздала близо 1 млрд. лева кредити на 8 части компании, 4 от които, според журналистически разследвания, са свързани индиректно с Делян Пеевски. Петков заяви, че започва пълна ревизия на банката.

От ББР уточняват в позицията си, че ще окажат пълно съдействие на Министерството на икономиката, във връзка с предстоящата проверка.

Ето пълния текст на позицията на ББР:

Българска банка за развитие (ББР) осъществява дейността си в съответствие със Закона за ББР и Устава на ББР, както и извършва дейности, предвидени в чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции, съгласно издаден от Българската народна банка пълен банков лиценз. Това се казва в официална позиция на финансовата институция.

Приоритетите в дейността на банката са били съобразени с политиката на действащите правителства на Република България, както и с цел печалба като търговска банка, изпълнявайки основната й функция за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП).

Банката стриктно съблюдава действащата нормативна уредба в Република България и законодателството на ЕС, в това число и специалния Закон за ББР. Дейността на банката, както и на всяка друга банка в страната, се осъществява под надзора на БНБ, която определя ББР като системно значима кредитна институция за българската банкова система и европейските регулаторни органи.

Към края на м. март 2021 г. банката е с най-висока капиталова адекватност в страната (38%) и е с присъден рейтинг от водещата рейтингова агенция Fitch Ratings на ниво ВВВ с положителна перспектива – рейтинг, равен на суверенния рейтинг на българската държава.

ББР има развити дългогодишни отношения с многобройни международни кредитори и партньори, като е изградила авторитет на надежден и стабилен партньор. Банката привлича средства от тях на базата единствено на доброто финансово състояние и репутацията си.

Банката не е бюджетно предприятие, но за конкретни цели се финансира от държавния бюджет (в т.ч. гаранционните програми във връзка със ситуацията, породена от COVID-19), а отпускането на кредити се извършва преимуществено със собствен ресурс на Банката, с ресурс, придобит в резултат на търговската й дейност през годините, както и такъв, предоставен по сключени договори по програми с множество водещи международни кредитни институции.

ББР винаги е сътрудничила на регулаторните органи. И в този случай банката ще окаже пълно съдействие на Принципала – Министерството на икономиката, във връзка с предстоящата проверка.