Втора голяма банка у нас спира откриването на срочни депозити, а парите по съществуващите влогове пренасочва към разплащателни сметки или в инвестиционни фондове според желанието на титулярите.

Уникредит Булбанк е публикувала уведомление, че от 7 юли прекратява предлагането на стандартни срочни депозити, както във филиал на банката, така и чрез електронните й канали. Банката е започнала да разпраща и лични уведомления до клиентите си, на които предстои падеж по депозитите.

Първа тази стъпка предприе Банка ДСК - в началото на годината тя спря да открива срочни депозити и в последствие започна да уведомява своите клиенти, че ще преоформи влоговете им в разплащателни сметки след изтичане на падежа. Така парите на спестителите не само не носят доходност заради нулевите лихви, но и постепенно се топят, тъй като по разплащателните сметки се начислява такса за обслужване всеки месец от поне 2.50 лв. Клиентите на ДСК, които не са съгласни с промяната, са уведомявани, че може да изтеглят парите си, но при тегленето се начислява такса от 0.7% от сумата.

Причината за поредните неблагоприятни за спестителите промени е, че финансовите институции са задръстени с пари и търпят все по-големи загуби от това. Тъй като банките трудно могат да впрегнат свободните средства в кредитиране, те са принудени да ги държат на сметка в БНБ при отрицателна лихва от 0.7%.

Очакванията са скоро и други финансови институции да последват двете най-големи банки в страната и да заменят срочните депозити в разплащателни или други сметки, натоварени с всевъзможни такси.

По същия начин през миналата година Банка ДСК и Уникредит Булбанк първи направиха лихвите по депозитите и спестовните сметки нулеви. Няколко месеца по-късно тази мярка предприеха Пощенска банка, ОББ, Райфайзенбанк. Освен това част от трезорите въведоха такси "наличност" върху по-големите влогове на домакинствата, с което на практика въведоха отрицателни лихви. С преоформянето на всички депозити в разплащателни сметки вече дори и минималните спестявания стават с отрицателна доходност.

Уникредит Булбанк все пак предлага алтернатива на срочните депозити, от която може да се спечели - парите да бъдат вложени в някой от инвестиционните продукти на банката. Става дума за взаимни фондове, които инвестират в ценни книжа на "водещи световни компании при минимален риск" и обещание за доходност от 2.5% за петгодишен период. 

За разлика от депозитите, спестовните и разплащателните сметки обаче парите, инвестирани в такива фондове не са 100% защитени за суми до 196 000 лв. Фондът за компенсиране на инвеститорите изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.