От агенцията уточняват, че все още не са получили пълния набор от данни

Комисията по лекарствените продукти за хуманна употреба към Европейската агенция по лекарствата започна цялостна оценка на Sotrovimab ("Сотровимаб") за лечение на COVID-19.

Решението се основава на предварителните резултати от продължаващите изпитания, като се изследват възможностите му да предотвратява хоспитализация или смърт на хоспитализирани пациенти с коронавирус.

От агенцията уточняват, че все още не са получили пълния набор от данни и е твърде рано да се правят каквито и да било заключения за баланса между ползите и риска от лекарството.