Всички четиригодишни деца в община Ценово задължително да бъдат записани за предучилищно обучение от следващата учебна година, реши местният Общински съвет. Преди това по този въпрос беше направена анкета, попълнена от 48 родители на 3- и 4-годишни деца, като само трима от тях са дали отрицателен отговор. На територията на общината се регистрирани 44 деца, родени през 2017 г., но само 25 сега живеят на посочените адреси.
Детските градини в Ценово, Долна Студена, Караманово и Новград са безплатни, за децата е осигурен и специализиран превоз. Забавачките разполагат с добре оборудвана база и с необходимия педагогически и непедагогически персонал за провеждане на задължителните занятия.