Въведеният през миналата година нов работен график на инсталацията за предварително сортиране на битови отпадъци доведе до увеличаване на приетото количество с 16 000 тона. По-висок е и обемът на предадени за рециклиране отпадъци, сред които водещо място има хартията. Същевременно е отчетено най-малкото количество, депонирано на сметището, и през 2020 година то е със 7000 тона по-малко от предходната.
51 нерегламентирани сметища, повечето от тях трупани от години, са разчистени миналата година от „Паркстрой“. Разходите за това, както вече неколкократно беше съобщено, са четвърт милион лева. За справяне с проблема общинските власти поставиха видеонаблюдение на най-рисковите терени.