Оживени дебати предизвика на вчерашното заседание на Общинския съвет предложението за промяна в статута на наградите за култура и образование „Русе“. На тази тема съветниците посветиха около час от цялото време на сесията, която общо продължи малко повече от три часа. 
Всъщност конструктивните предложения, свързани конкретно с наградата „Русе“, не бяха много.
По-значителните бяха настояванията на директора на драматичния театър Орлин Дяков раздел „Изобразително изкуство“ да стане „Изобразително и визуални изкуства“, в комисията, определяща носителите на приза в раздел „Култура и изкуство“, да влизат не двама, а четирима членове на постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, а третото му предложение бе да се създаде работна група, която да се заеме с прецизирането на броя връчвани награди. 
Сега наградите са прекалено много, очаква се да бъдат значително по-малко, каза Дяков, като посочи, че според него призовете „Русе“ трябва да бъдат не повече от 6 в двете категории. Освен това той не скри недоумението си от това, че се бърза да се приемат поправките в статута буквално два месеца преди връчването на наградата „Русе“ за тази година. „Остава впечатлението, че ще гласуваме една бързо стъкмена наредба и се опасявам, че ще приемем едно недоносче. Не виждам причина да бързаме толкова и да приемем нещо, в което не виждам какво точно се променя“, каза Дяков.
В по-голямата част от останалото време прехвърчаха словесни замервания с обвинения, че Дяков и съпартийците му са против обществения съвет по наградите „Русе“ и съответно пламенни уверения, че в това няма нищо вярно. По темата сметнаха за наложително да вземат отношение немалко общински съветници от различни цветове, които не са забелязвани нито в театралните и концертните зали, нито на изложби или книжни премиери. Не липсваха и обвинения и язвителни забележки. Всичко това наложи впечатлението, че тази активност на много от съветниците по тема, която е tabula rasa за тях, е свързана по-скоро с желанието им да напомнят за себе си като кандидат-депутати, нежели с искрена позиция по темата за призовете за култура и просвета.
В крайна сметка 27 от съветниците гласуваха за предложените промени, в това число и за първата поправка, внесена от Орлин Дяков, както и за допълнението в комисията за наградата за образование да се включат двама представители на Регионалното управление на образованието. Вишегласието върна и категория „Архитектура“, която в първоначалния вариант бе отхвърлена. 
И така, наградите „Русе“ ще се връчват вече за успехи и изключителни постижения и принос само през предходната година. Общият брой на статуетките ще бъде не 15, а 14, категория „Сценични изкуства“ се разделя на подкатегории „Театър“ и „Музика“, а „Литература“ и „Публицистика“ се обединяват в една. Фактически отпада само една от връчваните досега награди в раздел „Образование“. Паричната премия за индивидуалните награди остава 500 лева, за изключителен принос и дългогодишна дейност става 600 лева, а за колективна награда - 1000 лева. Дали и кога все пак ще се проведе смислен разговор за огромния брой призове, който обезценява отличието и изпразва от съдържание неговия замисъл - това очевидно засега остава въпрос с повишена трудност, на който не се забелязва желание някой да даде отговор.