Обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност в детски ясли 4 и 5 на ул. „Муткурова“ 98 и алея „Ела“ обяви Община Русе. За подобряване на двете сгради ще се направи инвестиция от близо 470 хил. лева с ДДС. За финансирането ще се кандидатства пред Националния доверителен екофонд.
Предвижда се полагане на топлинна изолация на стени, подове и покриви на детските ясли и подмяна на прозорци и врати. Сградите ще бъдат оборудвани и със система за топене на лед и сняг чрез полагане на самоограничаваща се нагревателна лента за подгряване на улуци.