Сайтът на Община Русе вече разполага със специална секция, която предлага нужните документи и съдържа отговорите на най-често задаваните въпроси за паспортизацията на сградите, която по закон трябва да завърши до края на идната година, а още на практика не е започнала.
Темата беше разяснена на среща с граждани и домоуправители в Пленарна зала в края на миналата седмица, която се предаваше и онлайн, но в подобни ситуации въпросите винаги са много повече от отговорите и винаги има специфични частни случаи и прецеденти. Тази празнина ще се опита да запълни информацията на адрес https://obshtinaruse.bg/pasportizatsia-na-sgradi.