Сайтът на oбщина Русе е на престижното седмо място в класация от общо 265 позиции, която подрежда нивото на прозрачност на интернет страниците на местната власт. Място по-нагоре е сайтът на Столична община, която ни превъзхожда с 4 стотни, а разликата с пълния отличник Община Сливен е само 8 точки. Проучването е на програма „Достъп до информация“, а по него са работили 10 изследователи. В периода 10 март-23 април те са прегледали и оценили 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти, задължени да предоставят информация, както и независими органи на власт. 
Според проучването на най-незавидно място от общините в Русенска област е Бяла, чийто оскъден в информационно отношение сайт я нарежда на 254-та позиция. Най-актуална сред останалите общини е страницата на Сливо поле, която поставя общината на 69-то място. Следват я Две могили, която е на 76 място, Ценово - на 126-то, Ветово - на 138-мо, Борово - на 156-то, а Иваново - на 170-то. 
Не толкова завидна обаче е позицията на областната администрация в Русе, която е класирана на 19-то място от общо 28 областни структури. Първенец е Бургаската областна администрация.
Сред престижните русенски структури на властта с прозрачна и богата на информация интернет страница се откроява Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Екоадминистрацията е на 6-то място от общо 150 териториални звена и институции. Отличник в тази класация е Басейновата дирекция в Благоевград. Русенският инспекторат по образованието е на 38-ма позиция, а на 54-та е Регионалната здравна инспекция. В дъното, на 148-мо място, е Русенската дирекция „Земеделие“, а малко по-нагоре - на 126-то - е сайтът на русенската полиция.
Проучването се провежда вече шеста година, а целта му е да оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
Впечатление прави, че след запитвания по Закона за достъп до информация в 66.7% от случаите областната и общинските администрации в Русенско са отговорили в регламентирания срок, а 22.2% - с просрочие. Едва на 11.1% запитвания от представителите на местната власт на територията на региона не е получена исканата информация.