Ъгловата сграда на кръстовището на улиците „Борисова“ и „Неофит Бозвели“ е в трагично състояние, алармираха русенци. От фасадата се ронят късове мазилка, падат тухли и изгнили парчета ламарина. Горният етаж се руши, а поглед отдолу показва как накованите дъски на пода в инак симпатичната куличка на сградата са се оголили и се държат само на ръждясала желязна рамка. 
Ламарината от обшивката на самата кула е изпопадала, а дървената основа е прогнила и изпотрошена. 
Преди време за тази къща се говореше, че е едно от притежанията на бившата областна управителка Мария Димова. Част от сградата обаче е собственост на Общината.  
Хората, които живеят в близост, се притесняват, че няма да мине много време и къщата ще започне да се саморазрушава, а това може да доведе и до инциденти с пострадали. Няма ли най-после Общината да вземе мерки - попитаха в редакцията разтревожени граждани, на които не им е безразлично, че заради подобни руини една от централните русенски улици изглежда като кадър от документален филм за изтърбушения от войната Бейрут. 
Сградата на ъгъла между „Борисова“ и „Неофит Бозвели“ е съсобственост между Община Русе и частно лице, отговори на запитването зам.-кметът Магдалина Илиева. Тя обясни, че комисия е извършила оглед и е установила, че „състоянието на сградата свидетелства за липса на съществена поддръжка на общи части в продължителен период от време, което е довело да амортизация на покрив и мазилки на втори етаж“. Същевременно обаче липсвали „видими съществени дефекти по носещите конструктивни елементи на сградата“ - поради това къщата не можела да се определи като застрашена от самосрутване, посочва отговорът.  
Все пак в Общината се наясно, че е необходимо да се предприемат мерки, които да предотвратят аварийни ситуации - трябва да се възстановят покривът и фасадата. За това има и издадено решение, съобщава Магдалина Илиева. И добавя: „Към настоящия момент същото /решение - б.а./ е налице, като поради липса на финансови средства ремонтът не е възложен“.  
Тъй като този отговор звучи някак половинчато и дистанцирано от реалния проблем, изпратихме уточняващи въпроси. Около две седмици по-късно стана ясно, че „В тази връзка е изготвено писмо до съсобственика на сградата, с което е информиран за констатациите“. Обаче „в указания срок“ отговор на изпратеното писмо от съсобственика не е постъпил. Няма ли механизми все пак да се влезе в реална връзка със собственика и той да бъде убеден да понесе своята част от отговорността - за това можем само да гадаем. 
Двата официални отговора на запитването и уточняващите въпроси на „Утро“, които по настояване на зам.-кмета преминаха /за по-бърза комуникация!/ през пиарите на общината, оставят впечатлението, че Общината сама ще поеме грижата за ремонта и укрепването на сградата, а след това ще си търси вземанията от съсобственика. Кой е той - това остава строго пазена тайна. Единственото, което „издаде“ официалният отговор, гласи: „Не разполагаме с информация името Мария Димова да е отбелязано в разписната част на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе като собственик на горепосочения имот“. 
Обитателите на района могат да тръпнат в очакване общината да намери пари, за да ремонтира трагично изглеждащата къща. Или пък ще изчака да удари часът на следващото разширение на „Бозвели“ и проблемът да се разреши от само себе си? Впрочем с реална парична полза за собственика, който и да е той. А хората дотогава да стискат палци майсторите някога да са били истински майстори - за да не рухне без време къщата с куличката.