Съгласието на Общинския съвет за кандидатстване с проект за реконструкция и реставрация на една от русенските емблеми - Доходното здание, ще иска общинската администрация на заседанието на ОбС в четвъртък. Извънредната точка влетя в дневния ред в петък, а спешността се налага поради това, че Общината гони срокове, за да може да депозира своя проект до 16 март. Тогава изтича срокът за кандидатстване по проектна сесия за недвижими културни ценности на Министерството на културата. За тази сесия в Общината научили на 16 февруари, затова веднага започнали подготовка за кандидатстване, част от която е и докладната записка на зам.-кмета Златомира Стефанова. 
Проектът, който Стефанова заявява в докладната, че е „наличен в настоящия момент“, предвижда реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпусите „А“, „К“ и „Л“ от сградата, вписана под номер 1 в русенския списък на архитектурното наследство. Намеренията предвиждат и реконструкция на технически инсталации. 
Сред конкретните задачи са премахването на вароциментовите мазилки и възстановяването на оригиналните варови мазилки, както и отстраняването на проблемите, заради които в последните години зданието страда от сериозни течове. Предвижда се каменните елементи на фасадата да бъдат почистени цялостно, повърхността на камъка да се укрепи и да се обработи срещу влага, ще бъдат подменени и част от фасадните дограми. Предвижда се пълна ревизия на състоянието, ремонт, възстановяване и укрепване на всички метални части по фасадите и покрива. Очаква се с този проект да се реши и друг важен проблем, който тормози стопаните на Доходното - връщането на канални води в санитарните възли при обилни валежи. Ще бъдат изградени нова защита от мълнии, нова захранваща помпена станция, ще се  възстанови и цялостното фасадно осветление /от няколко месеца една от фигурите на централната фасада тъне в тъмнина/.
От Общината уверяват, че стриктно ще се спазва техническата документация на символното за Русе здание. Това е важно уточнение, тъй като при чутовния ремонт на сградата, започнал при социализма и приключил в условията на стихийна демокрация, бяха допуснати, меко казано, доста отклонения. Специалисти се хващаха за сърцето, гледайки как се чисти камъкът и особено как върху старинната сграда „заблестяха“ алуминиеви дограми, купени уж „на сметка“ от тогавашната кметска управа. Ремонтът на русенската емблема, построена преди 120 години и приютявала десетилетия наред драматичния театър /от 1902 г.и до днес/, окръжната библиотека /1928-1954 г./ и художествената галерия /1947-1979 г./, започва реално през 1980 г. и продължава фактически до 2006 година, когато беше открита и Голямата сцена в Доходното - впрочем, за голямо разочарование на русенската трупа, със спектакъл на поканения за тържествата Народен театър „Иван Вазов“. 
Сегашните ремонти и реставрации ще бъдат на стойност 1 610 000 лева. Според докладната записка на Стефанова, всички дейности, свързани с изпълнението на проекта, ще бъдат приключени до 15 ноември 2021 г. 
Между другото, проектът, с който общината ще кандидатства за финансиране от МК, наистина не е от вчера. На 21 октомври 2019 г. на общинския сайт е публикувана обява за инвестиционно предложение за „Ремонт, реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на Доходно здание и реконструкция на технически инсталации“. Тогавашната управа очевидно не е смогнала да задвижи нещата достатъчно енергично и да ги доведе до „видими резултати“. Може би новият опит на новото градско ръководство ще има повече шанс. Защото очевидно зданието на арх.Раул Паул-Бранк от Виена, комуто то е донесло първа премия от 1500 златни лева, а на Русе - непомръкваща слава и всеобща възхита, се нуждае от спешни грижи.