Срокът за ликвидация на „Тежко машиностроене“ да се удължи с още една година до 31 декември 2021 г., гласуваха акционерите на отдавна неработещото дружество на общо събрание в София. Очаквано и тази година единственият присъстващ е бил представителят на Държавната консолидационна компания, притежаваща 92,19% от акциите. Нито един от 2298 акционери физически лица, повечето от които от Русе, не е намерил смисъл да бие път до столицата, за да разбере какво се случва с липсващите от сметките на фирмата милиони. Защото е ясно, че не се случва абсолютно нищо.
Сценарият с удължаването на срока с още една година, през която не се прави нищо, гледаме вече доста време. От ликвидацията на „Тежко машиностроене“ бяха получени над 4 млн. лева, които трябваше да бъдат разпределени между акционерите. Ликвидаторите обаче протакаха, докато милионите останаха блокирани на депозит във фалиралата Корпоративна търговска банка. Сега, за да получат акционерите парите си, трябва да приключи събирането на дълговете и ликвидацията на КТБ. Синдиците на банката вече направиха две плащания към „Тежко машиностроене“ за общо малко над 300 хил. лева. За това какво се случва с тези пари, в отчетите на ликвидатора Христо Моллов няма и дума.