В 17 пощенски клона в Русенска област от днес данъкоплатците могат да получат формуляри на данъчни декларации с приложения и указания към тях, съобщиха от НАП-Русе. Пощенските служители са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Те са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички клонове има възможност да се ползват указания и примерни образци на формулярите. 
С достатъчно стартови количества от документите разполагат специализираните работните места за приемане  на декларации в Централна поща, в Клон 1 - на Централна гара, Клон 4 - в блок „Вида“, Клон 5 - в ж.к. „Здравец“, Клон - 12 - на ул. „Мария-Луиза“, Клон 13 - на ул. „Нови сад“, Клон 15 - на ул. „Григор Пърличев“ и Клон 19 в ж.к. „Чародейка“. В региона декларации ще се приемат и в пощите в Иваново, Ветово, Смирненски, Сл. Поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. Цената на пощенската услуга е 1,50 лв.
Всички, които пък решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес: Офис на НАП - Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ №19.
От тази услуга не могат да се ползват едноличните търговци, земеделските стопани и лицата, упражняващи свободна професия, защото тези данъкоплатци попадат в категорията на самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и вече са задължени да подават годишната си данъчна декларация само по електронен път с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис.