Въпрос за съдбата на Симеоновата къща отправи към кмета Пенчо Милков общинският съветник д-р Теодора Константинова, подкрепена от колегите си от групата на „Демократична България“ Деана Тонева и Митко Кунчев.
Излъчващата достолепие и благородство архитектурна перла на ул.“Иван Вазов“15, вписана в регистъра на националните паметници на културата, от години се ползва като приемна за ВИП гости на Община Русе. За съжаление обаче, поддръжката й също от години е занемарена. Последната й реконструкция е от 1982 година, а в момента има нужда от спешно възстановяване на покрива и общо укрепване заради установено слягане и напукване на основите и стените със скорост от 1.24 до 3.37 пъти по-висока от допустимата.
В общинския бюджет за миналата година за ремонта й бяха предвидени 172 200 лева, които през юни бяха пренасочени по предложение на Пенчо Милков към работата по улица „Потсдам“ с обяснението, че за финансиране на поправките по сградата ще се кандидатства по европейската програма „Региони в растеж“. 
В тази връзка д-р Константинова задава три въпроса - предвиждат ли се ремонти на къщата през този година, кандидатствала ли е Община Русе за финансиране и в случай, че програмата „Региони в растеж“ не одобри кандидатурата, предвиждат ли се в общинския бюджет средства за решаване на проблема със собствени сили.