Дъщерното на БРП дружество „Порт Пристис“ е сключило три сделки за над 1,1 милиона евро, с които придобива десет понтона. Седем от корабните места досега бяха на варненската „Дар Трейд“, две - на „Галакси Пауър“ от същия град, а последният - на русенската „Балкантуркс“. От БРП е закупена и несамоходна танк-баржа за 163 600 евро, съобщи русенската компания. 
Сделките са сключени в края на декември и най-вероятно става въпрос за прехвърляне на средства между свързани фирми с цел данъчна оптимизация, тъй като такива сделки са правени и преди. Преди две години и БРП продаде мажоритарния си дял в „Порт Пристис“, а след по-малко от година си го купи обратно. 
„Порт Пристис“ е оператор на пристанището с регионално значение „Пристис“ от 2010 г. То е разположено върху площ от 32 618 кв.м на десния бряг на р. Дунав между км 493.800 и км 495.500. Договорът за предоставяне на концесия за него от Община Русе е от 01.04.2019 г. и за срок от 35 години.
Пристанище „Пристис“ разполага с 11 корабни места и предоставя морско-технически услуги. До края на 2019 г. броят на обработените в пристанището кораби надвишава 10 000, а броя на пасажерите, посетили пристанището, надхвърля 290 000.