Подпис на погрешния зам.-кмет спира мегапроекта за изграждането на анаеробната инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, в която ще се инвестират близо 28 млн. лева с ДДС, научи „Утро“. Повторно обявената от Община Русе обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи е прекратена, тъй като е подписана от зам.-кметът Димитър Недев. 

Съгласно заповед на кмета Пенчо Милков от 1 юли 2020 г. обаче, функциите на възложител по организиране и провеждане на всички обществени поръчки с обект строителство трябва да изпълнява друг  зам.-кмет - инж. Магдалина Илиева.
В резултат подписаната на 5 ноември от зам.-кмета Димитър Недев обществена поръчка се явява невалидна. Което означава, че ще трябва да се обяви нова, този път подписана от правилния зам.-кмет.
Както „Утро“ писа, първи опит за стартиране на проекта бе направен в края на миналата година, но в началото на тази бе прекратен заради неясната методика за оценяване на офертите. Междувременно стартира и поръчка за упражняване на строителен надзор по проектирането и изграждането на анаеробната инсталация. По нея оферти подадоха 25 фирми, но ценовите предложения още не са отворени.
Инсталацията трябва да преработва 17 845 тона отпадъци годишно. На оползотворяване ще подлежат хартия и картон, хранителни, зелени и градински отпадъци. Изграждането на инсталацията трябва да завърши до 840 дни, т.е. за две години 4 месеца. Тя ще се намира по пътя за Николово до регионалното депо за отпадъци. Предвижда се инсталацията да преработва и боклука на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.